English  
BÉR 2021 A gazdasági élet szereplői körében tervezett felmérés átfogó képet nyújt a hazai
bérpiaci helyzetről.
Vegyen részt a díjmentes felmérésben, határidő június 20.
Ismertető   Salary survey
Bérezési tanulmány
Adatszolgáltatás (xls)

Hatékonysági program

Bérpolitika

Letölthető anyagok

 

A gazdaságtalanságok felszámolásával hozzájárulás a hatékonyság fokozásához.
Részletes ismertető 
Tréning program
rövid,
részletes

 

 

Bérfelmérés_2020  Bérelemzés 
Besorolási rendszer

Bérmodellezés  Bérpolitika
Ösztönző bérrendszer

 

130+ szabadon letölthető korszerű menedzsment anyag (vezetési, szervezési és HR anyagok, praktikus segédletek, minták, nyomtatványok).

Bemutatkozás Tanácsadás Vezetőképzés Szakmai anyagok Kapcsolat

Felhasználó

Jelszó

Regisztráció


Tanácsadás

Szervezeti hatékonyság

Költséghatékonyság

Létszámhatékonyság

Szervezetfejlesztés

Munkaköri szerepek

Besorolási rendszer

Ösztönző bérezés

Teljesítménymenedzsment

Változásmenedzsment

Válságmenedzsment

Tehetségmenedzsment


info@simconsult.hu

 

 

 

 

 

 

 

Tanácsadási szolgáltatásaink ismertetője letölthető itt (PDF)

Besorolás

A gazdálkodó szervezeteknél a bér - mint a motiváció egyik legfontosabb eszköze - a legnagyobb költségtételek között szerepel, ennél fogva a vezetők megkülönböztetett figyelmet szentelnek a témának. A bérrendszer megalapozásához, a szervezeten belüli, valamint a külső munkaerő-piaci vizsgálatokhoz olyan logikus,
transzparens, a szervezet egé-
szére egységes besorolási rend-
szerre van szükség, amely kife-
jezi a munkakör szervezeten be-
lüli fontosságát.

A besorolási rendszer kialakítása
a munkakörök elemzésére és ér-
tékelésére épül. A munkaköröket
csak abban az esetben lehet meg-
felelően értékelni, ha elegendő is-
merettel rendelkezünk ahhoz, hogy
megállapítsuk a munkaköri szintek
közötti különbséget. Ehhez tisztá-
ban kell lenni a legfontosabb mun-
kaköri jellemzőkkel:

 • melyek a munkaköri
  célok, fő felelősségek, teljesítménymutatók

 • mennyire összetett feladatokat kell megoldani

 • milyen tudásra, tapasztalatra, ismeretekre van szükség

 • melyek a teljesítményt befolyásoló személyes jellemzők

 • a munkakörnek milyen hatása van a szervezet eredményére

 • milyen mértékű kreativitásra van szükség

 • kik a partnerek és milyen szintű kommunikációra van szükség

 • melyek a mennyiségi jellemzők, nagyságrendi adatok

 • melyek a munkavégzés feltételei, körülményei

A munkakörök értékelése nem egy egzakt tudomány, de egy általánosan elfogadott rendszer mentén világosan meg lehet ítélni a fenti munkaköri jellemzőket. A rendszer kidolgozása során különböző szervezeti problémák (pl. átfedések, párhuzamosságok, gazdátlan területek) is felszínre kerülnek, amelyek megszüntetése hozzájárul a szervezeti hatékonyság fokozásához.

Tanácsadóink segítséget nyújtanak a helyi viszonyoknak megfelelő objektív, logikus, követhető besorolási rendszer kialakításában:

 • A vezetői munkakörök besorolása vezetői interjúk alapján

 • A beosztott munkakörök besorolása rálátással bíró vezetők és szakemberek bevonásával

 • Munkaköri térkép kialakítása

 • A vezetők és az érdekképviseletek tájékoztatása, a belső kommunikáció támogatásával a rendszer bevezetésének elősegítése

 • A vezetők és a HR szakmai támogatása a dolgozók besorolásánál