English  
BÉR 2021 A gazdasági élet szereplői körében tervezett felmérés átfogó képet nyújt a hazai
bérpiaci helyzetről.
Vegyen részt a díjmentes felmérésben, határidő június 20.
Ismertető   Salary survey
Bérezési tanulmány
Adatszolgáltatás (xls)

Hatékonysági program

Bérpolitika

Letölthető anyagok

 

A gazdaságtalanságok felszámolásával hozzájárulás a hatékonyság fokozásához.
Részletes ismertető 
Tréning program
rövid,
részletes

 

 

Bérfelmérés_2020  Bérelemzés 
Besorolási rendszer

Bérmodellezés  Bérpolitika
Ösztönző bérrendszer

 

130+ szabadon letölthető korszerű menedzsment anyag (vezetési, szervezési és HR anyagok, praktikus segédletek, minták, nyomtatványok).

Bemutatkozás Tanácsadás Vezetőképzés Szakmai anyagok Kapcsolat

Felhasználó

Jelszó

Regisztráció


Tanácsadás

Szervezeti hatékonyság

Költséghatékonyság

Létszámhatékonyság

Szervezetfejlesztés

Munkaköri szerepek

Besorolási rendszer

Ösztönző bérezés

Teljesítménymenedzsment

Változásmenedzsment

Válságmenedzsment

Tehetségmenedzsment


info@simconsult.hu

 

 

 

 

 

 

 

Tanácsadási szolgáltatásaink ismertetője letölthető itt (PDF)

Szervezetfejlesztes

A hatékony szervezetben a termékek, szolgáltatások komplexitása megkívánja a legkülönbözőbb szakterületek és szakmák olajozott együttműködését. A szervezet arra szolgál, hogy a különböző célok, erőfeszítések összehangolásával keretet nyújtson a hatékony munkavégzéshez. A tudatos építőmunka eredményeként
kialakított szervezet lénye-
gesen magasabb össztelje-
sítményre képes.

A szervezetépítés keretében
a stratégiából kiindulva kerül
sor a szervezeti modell kia-
lakítására, a különböző szak-
területek céljainak meghatá-
rozására, a fő felelősségek
és az együttműködés defini-
álására. Ez gyakran együtt
jár a szerepek újraosztásával,
ezért ebben a fázisban a kie-
melt szerepet kap a kommu-
nikáció.

Tanácsadóink gazdag esz-
köztárral rendelkeznek a ha-
tékony szervezet kialakításához:

 • Szervezet kialakítása
  A szervezet levezetése a stratégiából, korszerű, hatékony, ügyfélorientált szervezet kialakítása
   

 • Feladat-hatásköri szabályozás
  A felelősségek, a hatáskörök és a döntési szintek szabályozása, átfedések, párhuzamosságok, gazdátlan területek feltárása
   

 • Munkaköri szerepek tisztázása
  A munkakör célját, a fő felelősségeket, a teljesítménymutatókat, valamint a követelményeket rögzítő pontos munkaköri specifikáció
   

 • Besorolási rendszer
  Transzparens, logikus besorolási rendszer kialakítása a bérpolitika megalapozásához
   

 • Teljesítmény-menedzsment
  A teljesítménycélok meghatározása és összehangolása, a teljesítmény követése és értékelése
   

 • Létszámtervezés
  Létszám meghatározása a feladatokból kiindulva, valamint létszámvizsgálat a költségek oldaláról
   

 • Szervezeti kultúra-vizsgálat
  A jelenlegi szervezeti kultúra felmérése, a jövőbeli kívánatos kultúra meghatározása, valamint a szükséges változtatások irányának definiálása
   

 • Változásmenedzsment
  Vezetők támogatása a változások szükségességének felismerésétől és generálásától kezdődően egészen a gyakorlati bevezetéséig
   

 • Vezetési irányvonalak
  A vezetőkre egységesen érvényes általános vezetési szabályok