English  
BÉR 2021 A gazdasági élet szereplői körében tervezett felmérés átfogó képet nyújt a hazai
bérpiaci helyzetről.
Vegyen részt a díjmentes felmérésben, határidő június 20.
Ismertető   Salary survey
Bérezési tanulmány
Adatszolgáltatás (xls)

Hatékonysági program

Bérpolitika

Letölthető anyagok

 

A gazdaságtalanságok felszámolásával hozzájárulás a hatékonyság fokozásához.
Részletes ismertető 
Tréning program
rövid,
részletes

 

 

Bérfelmérés_2020  Bérelemzés 
Besorolási rendszer

Bérmodellezés  Bérpolitika
Ösztönző bérrendszer

 

130+ szabadon letölthető korszerű menedzsment anyag (vezetési, szervezési és HR anyagok, praktikus segédletek, minták, nyomtatványok).

Bemutatkozás Tanácsadás Vezetőképzés Szakmai anyagok Kapcsolat

Felhasználó

Jelszó

Regisztráció


Tanácsadás

Szervezeti hatékonyság

Költséghatékonyság

Létszámhatékonyság

Szervezetfejlesztés

Munkaköri szerepek

Besorolási rendszer

Ösztönző bérezés

Teljesítménymenedzsment

Változásmenedzsment

Válságmenedzsment

Tehetségmenedzsment


info@simconsult.hu

 

 

 

 

 

 

 

Tanácsadási szolgáltatásaink ismertetője letölthető itt (PDF)

Létszámhatékonyság

A versenyképesség szempontjából kiemelt szerepe van a munkaerő hatékony foglalkoztatásának. A munkaerő-gazdálkodás a feladatok ellátásához szükséges létszám biztosítását és foglalkoztatását jelenti. Hatékony gazdálkodásról akkor beszélhetünk, ha megfelelő számú és felkészültségű munkatársat foglalkoztatunk,
továbbá ésszerűen gazdálkodunk
a bérekkel. Pazarlás, ha több dol-
gozót foglalkoztatunk, de az is
pazarlásnak tekinthető, ha a kép-
zett dolgozók egyszerűbb felada-
tokat látnak el.

A munkaerő-gazdálkodás a kö-
vetkezőkre terjed ki:

 • a munkaerő-szükséglet
  meghatározása

 • a munkaerő összetételének
  meghatározása

 • a munkaerő hatékony
  foglalkoztatása

 • a munkaerő-állomány nagy-
  ságának és összetételének
  megváltoztatása.

Tanácsadóink a munkaerő-gaz-
dálkodással, valamint a létszá-
mot befolyásoló tényezőkkel
összefüggésben az alábbi témákban segítik a vezetőket:
 

  - Létszámvizsgálat

 • A létszám felülvizsgálata a feladatok és a költségek oldaláról

 • Az indokolt létszám meghatározása

 • Összehasonlító elemzések

  - Kompetencia vizsgálat

 • A meglévő tudás, ismeretek felmérése

 • A szükséges kompetenciák meghatározása

  - Bér felülvizsgálat

 • A bérezési gyakorlat felülvizsgálata

 • Munkaerő-piaci elemzések

 • Bérpolitika kialakítása

  - Szervezeti szabályozás

 • Munkaköri szerepek tisztázása

 • Átfedések, párhuzamosságok feltárása

 • Döntés-hatásköri szabályozás

  - Munkaköri rendszer

 • Transzparens munkaköri rendszer kialakítása

 • Besorolási rendszer kialakítása

  - Teljesítménymenedzsment

 • Teljesítmény tervezése, követése, értékelése

 • A hozzáadott érték figyelembevétele a bérezésnél

  - Szervezeti kultúra vizsgálat

 • A teljesítményt alapvetően befolyásoló szervezeti légkör felmérése

 • A változások irányának meghatározása