English  
BÉR 2021 A gazdasági élet szereplői körében tervezett felmérés átfogó képet nyújt a hazai
bérpiaci helyzetről.
Vegyen részt a díjmentes felmérésben, határidő június 20.
Ismertető   Salary survey
Bérezési tanulmány
Adatszolgáltatás (xls)

Hatékonysági program

Bérpolitika

Letölthető anyagok

 

A gazdaságtalanságok felszámolásával hozzájárulás a hatékonyság fokozásához.
Részletes ismertető 
Tréning program
rövid,
részletes

 

 

Bérfelmérés_2020  Bérelemzés 
Besorolási rendszer

Bérmodellezés  Bérpolitika
Ösztönző bérrendszer

 

130+ szabadon letölthető korszerű menedzsment anyag (vezetési, szervezési és HR anyagok, praktikus segédletek, minták, nyomtatványok).

Bemutatkozás Tanácsadás Vezetőképzés Szakmai anyagok Kapcsolat

Felhasználó

Jelszó

Regisztráció


Tanácsadás

Szervezeti hatékonyság

Költséghatékonyság

Létszámhatékonyság

Szervezetfejlesztés

Munkaköri szerepek

Besorolási rendszer

Ösztönző bérezés

Teljesítménymenedzsment

Változásmenedzsment

Válságmenedzsment

Tehetségmenedzsment


info@simconsult.hu

 

 

 

 

 

 

 

Tanácsadási szolgáltatásaink ismertetője letölthető itt (PDF)

Költséghatékonyság

Napjaink költségközpontú üzleti világában kiemelt szerepet kap az erőforrások ésszerű, takarékos felhasználása, ami magas követelményeket támaszt a költséggazdálkodással szemben. Ez azt jelenti, hogy adott ráfordítással a lehető legnagyobb eredményt kell elérni, illetve adott eredmény eléréséhez a lehető legkisebb ráfordítást kell felhasználni.
A költségekkel történő takarékosság az ered-
ményességet növeli, de ugyanakkor a takaré-
kosságnak ésszerű határokon belül kell ma-
radni, a költségek nem csökkenthetőek a vég-
telenségig a színvonal rovására.

A hatékony költséggazdálkodás controlling
feladat, amely a vezetés számára nyújt támo-
gatást a célorientált tervezés és irányítás, va-
lamint a költségek kézbentartása területén.
Ennek során a stratégiaalkotás, valamint a
tervezési, irányítási és ellenőrzési feladatok
támogatásáról van szó.

A hatékony költséggazdálkodás feladatai:

 • A feladatokból kiindulva meg kell határozni a szükséges költségeket és ráfordításokat.

 • Folyamatosan ellenőrizni kell a költségek alakulását.

 • El kell számolni a ténylegesen felmerült költségekkel.

 • Össze kell hasonlítani a tervezett és a tényleges költségeket, valamint ráfordításokat

 • Meg kell határozni az eltérés okát.

 • A kitűzött célok elérése érdekében megfelelő intézkedéseket kell hozni.

Tanácsadóink gazdag eszköztárral és széleskörű tapasztalatokkal rendelkeznek a fenti feladatok megoldásában. A helyi szakemberekkel közösen kialakított megoldások az alábbi területeken segítik a hatékony gazdálkodást:

 • transzparens költséghelyzet megteremtése

 • hatékony erőforrás-gazdálkodás (munkaerő, anyag, eszköz, energia)

 • döntésorientáló információk a vezetői döntések megalapozására

 • gazdaságtalan tevékenységek, termékek és szolgáltatások meghatározása

 • fajlagos költségek csökkentése

 • költségtudatos magatartás feltételeinek megteremtése

 • a valódi hozzáadott érték mérhetőségének biztosítása

 • motivációs rendszer megalapozása

 • hatékonyság-növekedés

 • versenyképesség javulása