English  
BÉR 2021 A gazdasági élet szereplői körében tervezett felmérés átfogó képet nyújt a hazai
bérpiaci helyzetről.
Vegyen részt a díjmentes felmérésben, határidő június 20.
Ismertető   Salary survey
Bérezési tanulmány
Adatszolgáltatás (xls)

Hatékonysági program

Bérpolitika

Letölthető anyagok

 

A gazdaságtalanságok felszámolásával hozzájárulás a hatékonyság fokozásához.
Részletes ismertető 
Tréning program
rövid,
részletes

 

 

Bérfelmérés_2020  Bérelemzés 
Besorolási rendszer

Bérmodellezés  Bérpolitika
Ösztönző bérrendszer

 

130+ szabadon letölthető korszerű menedzsment anyag (vezetési, szervezési és HR anyagok, praktikus segédletek, minták, nyomtatványok).

Bemutatkozás Tanácsadás Vezetőképzés Szakmai anyagok Kapcsolat

Felhasználó

Jelszó

Regisztráció


Tanácsadás

Szervezeti hatékonyság

Költséghatékonyság

Létszámhatékonyság

Szervezetfejlesztés

Munkaköri szerepek

Besorolási rendszer

Ösztönző bérezés

Teljesítménymenedzsment

Változásmenedzsment

Válságmenedzsment

Tehetségmenedzsment


info@simconsult.hu

 

 

 

 

 

 

 

Tanácsadási szolgáltatásaink ismertetője letölthető itt (PDF)

Tehetségmenedzsment

Egyre több szervezet ismeri fel, hogy az eredményes működés jelentős mértékben a tehetséges, elkö-
telezett munkatársainak köszönhető, amit számos nemzetközi és hazai felmérés is alátámaszt. A sikeres szervezetek nagy erőfeszítéseket tesznek a tehetségek megszerzése, korai felismerése érdekében, és kiemelt figyelmet fordítanak a
fejlesztésre és a motiválásra. Az ilyen cégek
vonzzák a jó munkaerőt, a jelöltek pedig szí-
vesen és elkötelezetten dolgoznak a cég si-
keréért.

Egyre inkább érvényesül az a tendencia, hogy
a cégek nem csak a vállalaton kívül, hanem há-
zon belül is vadásznak a tehetséges vezetőkre
és munkatársakra. A munkaerő-piaci verseny-
ben az egyik legnagyobb előnyt a tehetségme-
nedzsment rendszer alkalmazása jelenti. A te-
hetséges munkaerő megtartásához nem ele-
gendő csak tájékoztatni az érintetteket arról,
hogy a cég számít a tudásukra, hanem ki kell
dolgozni azokat a lépéseket, programokat, a-
melyek a siker felé viszik őket. A sikeres szer-
vezetek speciális képzésben részesítik a tehetségeket és ez a kiemelt figyelem a fizetésekben is megmutatkozik.

A korszerű tehetségmenedzsment program különböző humán rendszerek összehangolt, integrált működése alapján áll össze:

 • Munkaköri szerepek tisztázása, a célokat, fő felelősségeket és a követelményeket rögzítő pontos munkaköri specifikáció kidolgozása

 • Versenyképes tudással rendelkező munkatársak felkutatása, beazonosítása

 • Tehetségek korai felismerése és kiemelt figyelemmel kísérése

 • A személyi és a munkaköri kompetenciák meghatározása, eltérések elemzése

 • Fejlesztési igények következetes meghatározása

 • Tudásmenedzsment, a kompetenciák tudatos fejlesztése

 • Tréning és továbbképzési lehetőségek biztosítása

 • A teljesítménymenedzsment keretében világos, kihívó célok meghatározása

 • A kitűzött célok elérésének követése, a jelöltek támogatása a célok elérésében

 • Az elért eredmények értékelése, visszajelzés a dolgozó számára

 • Versenyképes bérrendszer, a valódi hozzáadott érték elismerése

 • Megtartó programok szervezése

 • Karriertervezés

 • Előremeneteli lehetőség biztosítása

 • Utánpótlás tervezés